اطلاعیه شماره 16

تحویل غرف پیش ساخته

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 14

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم پانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژی کیش

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 13

شرایط و ضوابط غرفه سازی KISH ENEX 2019 

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 9

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم پانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژی کیش

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 7

پیمانکار انحصاری امور حمل و نقل زمینی و هوایی

اطلاعات بیشتر