اطلاعات تماس

تلفن/دورنگار:  21 - 88546619  - 021

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال،خيابان شهيد وحيد دستگردي(ظفر)،خيابان فريد افشار

خيابان دولتشاد شرقي، نبش جام،پلاك 1،طبقه دوم غربي،واحد9


پست الكترونيك: sepantasgroup@gmail.com

سايت اينترنتي: www.iranhospitex.ir

تهران-صندوق پستي: 15875-8547

نظر خود را برای ما ارسال کنید