اطلاعیه شماره 10

اطلاعیه تحویل سالن و مکان غرفه به غرف خودساز
به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم پانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژی کیش (نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، آب، برق و انرژی های نو) می رساند:
 با توجه به برنامه ریزی های انجام شده امکان ورود به سالن نمایشگاه و تحویل مکان غرف خودساز ساعت 10 صبح روز 3 شنبه 25 دی ماه سال جاری فراهم  شده است.

گذاشتن نظر