اطلاعیه شماره 11

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم پانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژی کیش (نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، آب، برق و انرژی های نو) می رساند:
مشخصات شرکت کنندگان در نمايشگاه براساس فرم هاي تکميل شده توسط ايشان در کتاب رسمي نمايشگاه درج مي‌گردد. اين امر در خصوص تمامي شرکت کنندگان عموميت داشته و در پايان نمايشگاه مجموعه اي پربار از واحدهاي مشارکت کننده در نمايشگاه گردآوري مي شود که به سازمان ها، انجمن ها، مراکز مرتبط و سفارتخانه هاي خارجي در تهران ارسال مي گردد.
 ضمن آنکه در هر دوره نمايشگاه تعدادي زيادي از کتاب ها نيز توسط ناشر به متقاضيان و بازديدکنندگان کتاب فروخته مي شود.
همچنين شرکت کنندگان در نمايشگاه درصورت تمايل به درج آگهي در کتاب رسمي نمايشگاه نيز مي توانند ضمن تماس با ستاد برگزاري، نسبت به سفارش آگهي خود براساس تعرفه هایی که در اختيار ايشان قرار مي دهد اقدام نمايند.

تعرفه درج آگهی

گذاشتن نظر