اطلاعیه شماره 3

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم پانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژی کیش (نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، آب، برق و انرژی های نو) می رساند:
با مراجعه به سايت نمايشگاه به نشاني www.kishenex.ir در منوي شركت كنندگان/فرم ها دستورالعمل ها و دانلود فرم هاي مشاركت اقدام به تكميل فرم ها و تكميل مدارك ثبت نام حداكثر تا تاريخ 15 دی ماه ١٣٩٧ فرمايند.

گذاشتن نظر