اطلاعیه شماره 5

فرق غرف پیش ساخته و خودساز
به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم پانزدهمين نمايشگاه بين المللي انرژی کیش (نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، آب، برق و انرژی های نو) می رساند:
در روند جانمایی، متقاضیان باید نوع غرفه خود را از بین دو گزینه "خود ساز" و "پیش ساخته" انتخاب نمایند. غرفه خودساز به معنی اجاره زمین خالی است و شرکت متقاضی نسبت به ساخت و ساز در آن اقدام می کند. اما غرفه پیش ساخته به معنی این است که ستاد برگزاری غرفه پانل بندی شده با حداقلی از تجهیزات شامل میز و صندلی و برق  و ... به متقاضی تحویل می دهد.

گذاشتن نظر